Vizitka


Polno ime: Kulturno-umetniško društvo Dolsko

Krajši naziv: KUD Dolsko

Sedež: Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani

Davčna številka: 60248343

Matična številka: 5140803

TRR: 05100-8012174268

Zastopnik:
Leon Tabor, predsednik

E-naslov: kud.dolsko@gmail.com

Telefon (začasna št.): 031 339 436