Vizija, cilji in vrednote

Vizija in cilji

  • Postati uspešna in v občinskem ter državnem merilu vidna neprofitna organizacija na področju kulturnega ustvarjanja ter povezovanja interesov in generacij.
  • Ljubiteljsko kulturo približati kar se da raznoliki ciljni publiki.
  • Zagotoviti kakovostno kulturo in kulturno zabavo vsem, ki si tega želijo.
  • Spodbuditi otroke, mladostnike in mlade odrasle k aktivnemu preživljanju prostega časa.
  • Presegati lokalne, regionalne in celo nacionalne okvire na področju ljubiteljske kulture in lokalnega, interesnega ter generacijskega povezovanja.
  • Prilagajati se potrebam in željam lokalne skupnosti.
  • (So)delovati z lokalnim prebivalstvom, občinsko oblastjo in sponzorji ter jih v zameno za zaupanje in/ali sredstva primerno »nagraditi«.
  • Zagotoviti okolje (prostor), v katerem bo dobrodošel vsakdo – ne glede na politično ali versko prepričanje, družbeni sloj, spolno usmerjenost ali telesne/duševne zmožnosti.
  • Dočakati 110. obletnico delovanja v »vrhunski formi«.

Temeljne vrednote

Predanost kulturi in umetnosti, prostovoljstvo, družbena odgovornost, rast in širitev, kulturna komunikacija (medsebojna in z okolico), prilagodljivost s pravo mero odločnosti, strpnost.