O nas

 Zgodovina

Kulturno-umetniško društvo Dolsko je bilo leta 1910 ustanovljeno kot Kulturno-prosvetno društvo Dolsko. Prvo igro so igralci Kulturno-prosvetnega društva odigrali že leta 1910, in sicer pod kozolcem ob župnišču. Naslednja igra je bila uprizorjena kar v Janeževi pletarski delavnici, nato pa je bila leta 1911 nad 'farovškimi svinjaki' sezidana zelo preprosta dvoranica z odrom, v kateri je ustvarjalo kar nekaj generacij. Predvsem močna je bila gledališka, pa tudi pevska, glasbena in športna dejavnost.

»Kulturni dom« pri župnišču je postal pretesen, zato se je kmalu po letu 1955 rodila ideja o novem kulturnem domu sredi Dolskega. Glavni pobudniki in člani gradbenega odbora so bili Rudi Zupančič, Franc Janež, ogromno zaslug pa gre še Marjanu Lautarju, Francu Gradu, Francu Mihelčiču, Rupertu Korbunu, Feliksu Šimencu in drugim.

Kulturni dom so krajani gradili sami – kot velika družina. Opravljenih je bilo na tisoče prostovoljnih ur dela. Ves les, uporabljen pri gradnji, so podarili domači kmetje. Leta 1959 je bil dom zgrajen. Ob otvoritvi so člani gledališke skupine uprizorili predstavo Ljubavi cvet je zamorjen v režiji Marjana Lautarja.

Po končani gradnji doma so se za Kulturno-umetniško društvo Dolsko začela najplodnejša leta. Gledališke predstave so vrstile ena za drugo, gostovanja dramske, pevske, plesne, ritmične in recitatorske skupine pa so ponesla ime društva tudi v bolj ali manj oddaljene kraje. Do sredine osemdesetih let se je v društvu zamenjalo kar nekaj generacij. Vsaka od njih je društvu in kraju vtisnila svoj edinstven pečat.

Po nekajletnem obdobju »mirovanja« je s svojimi zanimivimi, za nekatere nenavadnimi idejami v društvo vstopil Marko Zorko, ki ga lahko imenujemo za začetnika nove dobe KUD-a Dolsko, ki se je nadaljevala med predsedovanjem Maruše Kink, Marka Ujca, nadgrajuje, krepi in bogati pa se še vedno.

Danes

Leta 2010 je Kulturno-umetniško društvo praznovalo 100-letnico. V naslednjem letu je gledališka skupina pripravila še uprizoritev Molliereove komedije Scapinove zvijače, nato pa je bilo delovanje zaradi prenove Kulturnega doma Dolsko precej okrnjeno in omejeno le na posamezne manjše projekte.

Leta 2014 smo se odločili obuditi nekdaj zelo živahno kulturno dogajanje v Dolskem in okolici. Prvi projekti, izvedeni v zadnjih mesecih leta 2014 kažejo, da ljudje na nas še niso pozabili, poleg tega pa pridobivamo tudi novo občinstvo.

Dejavnosti

Nedvomno najbolj aktivna je naša gledališka skupina, ki je konec devetdesetih začela delovati pod imenom Od daleč lepši, zadnja leta pa nastopa kar pod imenom Gledališka skupina KUD Dolsko. Pohvali se lahko s kar nekaj uspehi na lokalni in celi državni ravni (predvsem z uspehi na Linhartovih srečanjih, udeležbo na Čufarjevih dnevih in na festivalu Lent).

Poleg gledališča so dejavnosti KUD-a Dolsko usmerjene tudi v likovno umetnost, fotografijo ter organizacijo in izvedbo prireditev ob različnih praznikih in praznovanjih, pripravljanje razstav, ustvarjalno delo z najmlajšimi ipd.