Z Vami za vas

Na proslavi ob občinskem prazniku Občine Dol pri Ljubljani smo člani KUD Dolsko uprizorili skeč na temo sestanka občinske uprave. Ker na proslavah občinskega praznika praviloma ni velikega obiska smo skeč posneli, da bi si ga lahko ogledalo čim več občanov. Scenarij za skeč so spisali mladi igralci. Posebna zahvala gre Boštjanu Kozini in pa Urbanu Batu, ki sta z posojo snemalne opreme omogočila nastanek tega videa: