Radi delamo dobro - z Mercatorjem!

Poslovni sistem Mercator namerava v mesecu aprilu ponovno izvesti projekt z naslovom Radi delamo dobro, v katerega se vsako leto vključi omejeno število poslovalnic. Tokrat je med izbranimi poslovalnicami tudi Market Dolsko in vodstvo se je odločilo, da med tri društva, ki po njihovem mnenju prispevajo največ k razvoju in dobrobiti kraja ter širše okolice uvrsti tudi Kulturno-umetniško društvo Dolsko.

Morda smo bili v zadnjih letih res nekoliko manj opazni, kar pa ne pomeni, da je naša volja do dobrega dela usahnila. Nasprotno! Meseca novembra (2014) smo ponovno zagnali naše ustvarjalno kolesje in najprej z monokomedijo Domna Valiča privabili lepo število obiskovalcev, nato pa z nizom animiranih delavnic v decembru navdušili še otroke in njihove starše.

Trenutno pripravljamo uprizoritev Cankarjevega besedila z nekoliko spremenjenim naslovom Pohujšanje v dolini šMentflorjanski, v spomladanskih mesecih pa želimo vzpostaviti intenzivnejše delovanje mladinske in otroške sekcije. In prav za ta to nameravamo porabiti donacijo, ki je predvidena za zmagovalca projekta Radi delamo dobro.

V obrazložitev smo zapisali:
"Konec leta 2014 so člani KUD-a Dolsko izvedli niz ustvarjalnih delavnic in zabavnih kulturnih vsebin za otroke in mladostnike. Odziv obiskovalcev je bil zelo dober. V društvu smo veseli, da se naše delo obrestuje. Vselej stremimo k zagotavljanju brezplačnih vsebin, kar pomeni, da moramo material za izvedbo priskrbeti sami. Če bi torej v okviru projekta Radi delamo dobro prejeli donacijo v višini 1.000 evrov, bi ta denar namenili za celoletno delovanje otroške in mladinske sekcije. V spomladanskih mesecih namreč načrtujemo gledališke delavnice za otroke in mladostnike, radi pa bi nadaljevali tudi z nizom dogodkov, ki smo jih najmlajšim ponudili v veselem decembru. Z vključevanjem mlajših generacij želimo med drugim poskrbeti za nadaljevanje bogate tradicije, poleg tega pa bi radi čim več otrokom in mladostnikom zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa."

V izbor sta se uvrstili še dve društvi, in sicer Gasilsko društvo Dolsko ter Turistično društvo Dolsko. Povsem upravičeno, saj tako PGD kot TD pomembno prispevata k razvoju in dobrobiti kraja.

Akcija, v okviru katere boste lahko svoj glas oddali SAMO V MARKETU MERCATOR DOLSKO, se začne z aprilom, o načinu glasovanja pa vas bomo obvestili v kratkem.